Jouwschoolfilm, gevestigd aan Lichtboei 135 9732JG Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.jouwschoolfilm.nl
Lichtboei 135
9732JG Groningen
Tel: 0648426057
info@jouwschoolfilm.nl

W.Wiers is de Functionaris Gegevensbescherming van WillemWerkt Hij/zij is te bereiken via info@jouwschoolfilm.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jouwschoolfilm verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Van klanten die via ons een film afnemen verzamelen wij:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens (alleen voor verzendingen)

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Van scholen/klanten die gebruik maken van onze diensten verwerken wij ook gegevens als:

– Naam contactpersoon

– Schoolnaam en adres

– In sommige gevallen namen van kinderen/uitvoerenden

– Bankgegevens

– E-mailadressen

– Telefoonnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jouwschoolfilm verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jouwschoolfilm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jouwschoolfilm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Jouwschoolfilm analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Jouwschoolfilm verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jouwschoolfilm neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jouwschoolfilm) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouwschoolfilm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

…..

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouwschoolfilm verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jouwschoolfilm blijft veran